Effektiv och lättanvänd utbildningsplattform

Wilearn gör det enkelt att skapa utbildningar anpassade efter användarnas kunskapsnivå inom yrket och svenska språket.

Flexibelt och pedagogiskt

Plattformen går att anpassa både vad gäller innehåll och utseende. Gränssnittet är enkelt och lättförståeligt och användaren kommer snabbt igång med utbildningen.

När användaren klickar på ett ord som hen inte förstår kommer en förklaring upp på användarens valda språk.

Det är möjligt blanda text, video och bilder för att maximera lärandet.

Gult är ord som användaren ska lära sig nu, som är i nivå med hens nuvarande språkkunskaper.

Rött är ord som är över användarens nivå, ord som hen ska lära sig senare.

Genom att ställa frågor efter varje avsnitt säkerställer man att användaren tar till sig den nya kunskapen.

Frågetestet är självrättande och användaren får direkt feedback.

Fler fördelar med Wilearn

  • Efter avklarad utbildning skickas automatiskt ett digitalt diplom till användaren.
  • Användaren har självklart tillgång till materialet efter avklarad utbildning.
  • Utbildningsansvarig informeras när en användare gjort klart sin utbildning.
Jag får göra kunskapstest för att se att jag förstått det jag just lärt mig...
... och jag får hela tiden feedback på mina framsteg!
Vill du veta
mer om Wilearn?
Kontakta oss!