TVÅ UTBILDNINGAR I EN

Tack vare Wilearns inbyggda språkstöd kan användaren både höja sin yrkeskompetens och förbättra sina språkkunskaper på en och samma gång.

Språkstödet är alltid anpassat efter användarens nuvarande språknivå.

När det är ett ord man inte förstår i utbildningen, klickar man på det för att få det översatt till sitt modersmål. Det ökar förståelsen och motivationen och kortar därmed ner tiden för inlärning.

Varje utbildningsdel avslutas med uppföljningsfrågor, med ett eller flera svarsalternativ. Det säkerställer att användaren verkligen tagit åt sig av materialet.

Wilearn har följande

  • Inga praktiska begränsningar i antalet mottagare
  • Statistik på genomförda utbildningar
  • Visuella anpassningar för att efterlikna avsändarens grafiska profil
  • Intuitivt upplägg – större intresse hos användaren
  • Stöd för inlärning genom olika medier; video, animering, bild och text
Vill du veta
mer om Wilearn?
Kontakta oss!