Home

Wilearn är en digital plattform som gör det möjligt för företag och organisationer att enkelt utbilda sina medarbetare och samtidigt förbättra deras språkkunskaper.

Det här är Wilearn

  • En digital plattform för utbildning och språkinlärning.
  • Det inbyggda språkstödet ökar förståelsen och därmed motivationen, vilket kortar ner tiden för inlärning.
  • Användaren ges möjlighet att testa vad de lärt sig genom självrättande kunskapstest.
  • Utbildningen är tillgänglig på alla typer av enheter.
  • Wilearn möjliggör kostnadseffektiv kompetenshöjning av större grupper.
Vill du se
Wilearn live?
Hör av dig här!